Functies, taken en visie

LEVENSLOOP

 
Geboren: 26 maart 1936 te Alkemade

Opleiding: Christelijke HBS (B)  in Apeldoorn
                   Vrije Universiteit ( drs. psychologie 1960) Amsterdam.


   Functies :

                 Docent psychologische functieleer aan de Vrije Universiteit te  Amsterdam  (1962-1975)
                 Lid gemeenteraad Muiden (1970-1975), 
                 CDA-fractievoorzitter in de gewestraad van Gooi & Vechtstreek (1974-1975).
                 Directeur Dr. Abraham Kuyperstichting  (!975-1980)
                 Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (1980-1989)
                 Lid van het Europees Parlement (1989-2004)
                 Secretaris Generaal European Institute for Public Administration (2004-....)

   Publicaties:

 •       als psycholoog: artikelen over informatieverwerking, besluitvorming en mathematische
        modellen voor menselijk gedrag.
 •       over mijn werk als raadslid : 'MACHT EN RUIMTE', van P.A.Schat en J.G.Groenendijk (1982).
 •       uit de periode als instituutsdirecteur: :"DORPSDESPOTEN ONTTRONEN"  (1985)
        (een selectie uit essay's en artikelen over christelijk gemotiveerde politiek)                              
 •       als lid van het Europees Parlement: 'LEVEN IN DE DROMEN VAN GISTEREN" (2004)
        een selectie en bewerking van artikelen en toespraken over Europese - buitenlandse - politiek)

 

 

   FUNCTIES IN HET EUROPEES PARLEMENT

 
 • Lid van de commissie Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Informatiebeleid (1989 - 1994).
 • Lid, en coŲrdinator voor de EVP, van de commissie Buitenlandse Zaken, Veiligheids- en Defensiebeleid en voor Mensenrechten;
 • Plaatsvervangend Lid van de commissie Vrijheden en Rechten van de Burger,
  Justitie en Binnenlandse Zaken (van 1994 - 2004).
 • Lid van de Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost- Europa.
 • Deken van de 31 Nederlandse Leden van het Europees Parlement (van 1999 - 2004).
Hij heeft voor het Parlement rapporten geschreven over:
 
 • de betrekkingen met JoegoslaviŽ 1990 - 1996,
 • het informatiebeleid van de EG;
 • het Europese onderwijs programma voor Oost-Europa, TEMPUS;
 • de uitdagingen van het Fundamentalisme in de Unie;
 • de strategie van de uitbreiding van de Europese Unie,
 • de relaties met Rusland,
 • de aanpak van illegale drugshandel;
 • asiel en immigratievraagstukken;
 • Turkije en het Lidmaatschap van de Unie.
  
 

Terug